Om Ennovation

Ennovation er i følge Urban Dictionary: “A feasible digital innovation to solve an existing problem”.

For os handler Ennovation om udviklingen på nettet og i den digitale verden.

Der er sket meget siden vi sad med Commodore 64 med kassettebåndstation og legede lidt rundt med BASIC.